Røde hunder (Rubella)

Røde hunder er en smittsom infeksjon. Den er sjelden i Norge i dag på grunn av vaksinasjon.

Sykdommen skyldes viruset Rubella. Røde hunder er på en måte en historisk sykdom som ses veldig sjelden i Norge på grunn av vaksinasjon med MMR vaksine i 12 – 15 måneders alder og i 12 – 13 års alder.

Fordi enkelte barn ikke blir vaksinert, finnes det fortsatt barn og voksne som får sykdommen.

Tiden fra smitte til sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden) er 14 – 23 dager. Sykdommen er ofte uten symptomer hos barn. Kun 40% får utslett. Hos voksne får 90% utslett. Røde hunder starter i ansiktet og kommer deretter på kroppen, armer og ben. Utslettet består av små millimeterstore lyserøde flekker. I ansiktet flyter utslettet sammen til en diffus rødme. Samtidig med utslettet kan det finnes lette slimhinneplager og lett feber.

Voksne som får røde hunder får ofte leddplager (artralgier og eventuelt artritt).

Når røde hunder er blitt så medisinsk viktig, er det på grunn av at sykdommen kan gi fosterskade hvis den gravide blir syk i de første fire måneder av svangerskapet. Ved svangerskapskontroll tas blodprøver for å se om de er beskyttet, det vil si har antistoffer (motstoffer). Hvis de ikke har antistoffer må de unngå kontakt med barn og voksne som kan ha røde hunder, og bli vaksinert etter fødselen. Røde hunder heler raskt av seg selv når kroppen danner antistoffer.

Røde hunder kalles historisk for den 3. barnesykdom.

my box