Psoriasis

Psoriasis er små eller store flekker eller områder på kroppen som er dekket med flass.

Av Dr. Helge Bengtsson

Mange som har psoriasis kjenner noen i slekten som har eller har hatt psoriasis. Tendensen til å få psoriasis har man fra fødselen av. Det første utbrudd kan komme hos en 3-åring eller hos en 83-åring. I gamle dager trodde noen at psoriasis kom pga. fattigdom og dårlig hygiene, og at psoriasis var smittsomt. Nå vet man bedre.

Psoriasis er arvelig, selv om man ikke alltid kjenner noen i familien som har det (recessiv arv).

Begge foreldre friske

Uten sykt søsken
Med sykt søsken

4%
24%

En forelder har psoriasis

Uten sykt søsken
Med sykt søsken

28%
51%

Begge foreldre har psoriasis

Uten sykt søsken
Med sykt søsken

65%
83%

Psoriasis er en immunologisk hudsykdom, og en psoriatiker har ikke "feberfølelse" eller "influensafølelse".
Psoriatikeren er som oftest bedre om sommeren enn på vinteren pga. solen og varmen.

Man har også økt risiko for å utvikle hjerte-og karsykdommer og diabetes type 2. Dette kalles metabolsk syndrom og ses gjerne ved overvekt og hos røykere.
Noen psoriatikere kan også få leddbesvær, det kaller man psoriasis artritt.

Det første utbruddet kommer ofte sammen med en annen sykdom (for eksempel halsbetennelse) eller under stress.

Visse medisiner kan forverre/provosere psoriasis. Ace-hemmer: for eksempel Captopril, Enalapril og Lisinopril. Lithium. B-blokkere: Alprenolol, Metopronol, Oxprenolol, Propranolol og Timolol. Antimalaria: Klorokin og Plaquenil.

Behandling
Psoriasisbehandling består av lysbehandling (UVB eller PUVA - lys), behandling med fuktighetskremer eller salver for avflassing og for å minske kløen. Medisinsk lokalbehandling kan gjøres med kortison, ditranol, tjære og Daivonex. Man kan også gjøre badebehandling med tjærebad eller PUVA - bad i forbindelse med PUVA - lysbehandling.

De som har mest psoriasis vil få tilbud om Methotrexate tablettbehandling som virker både mot psoriasis i hud og ledd.

Ved store psoriasisplager kan periodevis injeksjoner med Remicade og Enbrel lindre symptomene.

Støtte til behandling
Utgifter til nøytrale fuktighetskremer og salver, evt. badeoljer kan søkes refundert fra trygdekontoret etter trygdelovens kap. 5/22. Husk å samle kvitteringer!

Ved kronisk sykdom kan det søkes unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger. Det kan også bli aktuelt å søke om grunnstønad og/eller hjelpestønad.

Ved behandling av psoriasis kan flekkene minske eller forsvinne, men kommer ofte igjen etter 1 - 7 måneder. Behandlingen er en påvirkningsbehandling og ikke en kurativ behandling. Når man får sitt første utbrudd av psoriasis er det godt å snakke med andre som har psoriasis, slekt eller venner.

Psoriasisforening er en møteplass for læring og sosial aktivitet.

Ta vår test og se hva du vet om psoriasis.

my box