Poison ivy allergi

Poison ivy (Toxicodendron radicans) betyr giftig eføy og er i anacardiaceae familien. Den er en vill amerikansk plante utbrett i større delen av USA øst for Rocky mountains. Den finnes ofte som veiplante. Poison Ivy planten finnes ikke i Norge.

Av Dr. Helge Bengtsson

Poison ivy allergien er den mest utbrette eksemallergi i verden. Opp mot halvparten av den amerikanske befolkningen har denne allergien. Sykdommen kan variere fra den letteste kløe til store væskende eksemer som må medisinsk behandles akutt.

Eksemreaksjonen kommer 1 - 3 dager etter berøring av planten. Blader, stenger, røtter og pollen kan gi eksem. Når vi ser eksemreaksjonen er det på pasienter som har oppholdt seg i USA.

Det er ingen kryssreaksjon mellom poison ivy og den eføyen vi har i Norge.

Eksemet er mest lokalisert til armer, ben og ansikt og behandles med salve.

my box