Pagets sykdom

Eksemlignende utslett på brystet kan være tegn på kreft inne i brystet. Andre eksem på brystvorten, som ikke har med pagets sykdom å gjøre, ses hos idrettsjenter, ammende mødre og andre.

Av Dr. Helge Bengtsson

Et eksem vil forsvinne ved bruk av eksemsalver og behandling av utløsende årsaker.

Ved eksemlignende utslett tas en biopsiprøve for å se om det finnes kreftceller. Hvis det finnes kreftceller må brystet undersøkes og opereres på kirurgisk avdeling.

Det er kvinner mellom 30 - 50 år som er mest utsatt for pagets sykdom.

Det finnes også en sykdom som heter Paget's disease of bone. Det er ikke den samme sykdommen som omtales her.

my box