Nevus sebaceus

Et område på fra en halv centimeter til tre centimeter i diameter i hodebunnen kan være hårløst, gult, rødt, hvitt område med forandrede talgkjertler.

Av Dr. Helge Bengtsson

Ofte tilsynelatende normal hud hos den nyfødte, men ofte ses et gråbrunt vortelignende område. 0,3% av alle nyfødte har en slik flekk. Ofte legger man først merke til den i puberteten på grunn av at den der forandres og huden fortykkes.

Det finnes en liten risiko på et par prosent for utvikling av hudkreft (basaliom). Det er en hudkrefttype som ikke er farlig.

På grunn av risikoen for hudkreft, det er sjeldent, vil det i en del tilfeller anbefales å fjerne den i puberteten. I andre tilfeller venter man til det kommer kliniske forandringer med vekst, sår med mer.

Behandlingen er bortskjæring.

my box