Neglsopp

Mellom 5 og 10% av alle mennesker har en neglsoppinfeksjon. Ofte er den kronisk og ubehandlet.

Av Dr. Helge Bengtsson

De soppmedisiner som brukes i dag kan ta bort neglsoppen (98%).

Tåneglene blir normale i ca. 70% av tilfellene.

Blant de resterende 30% er det mange som får forbedringer , men enkelte negler forblir helt upåvirkede. Når ikke tåneglene blir helt bra er det fordi neglverkstedene er ødelagte, enten av langvarig sopp eller av andre årsaker (skader, hudsykdommer, bakterielle infeksjoner, blødninger med mer).

Den vanligste fotsoppen heter Trichophyton rubrum og behandles i ca. 3 måneder med Lamisil (Terbinafin). Det finnes flere andre sopptyper og de fleste behandles med Terbinafin (Lamisil) i 3 måneder eller Diflucan. Enkelte sopptyper må behandles i et helt år (Scopulariopsis brevicaulis og Aspergillus).

Terbinafin og Diflucan vil ofte avleires i neglene og i huden og har virkning mange måneder etter avsluttet behandling. I den tiden kan man ikke bli smittet av sopp igjen.

I løpet av 2 - 3 år vil ca. 20% av de som er blitt behandlet, bli smittet på nytt.

To tredjedeler av alle mennesker får ikke neglsopp mer fordi de har antistoffer produsert av immunapparatet ved tidligere soppinfeksjon.

Neglsopp kalles neglesvamp på dansk, og nagelsvamp på svensk.

my box