Mollusker

Mollusker er små runde halvkuleformede utslett på huden som ofte sitter i grupper. Årsaken er virus.

Av Dr. Helge Bengtsson

Alle barn møter mollusker og danner antistoffer mot molluskvirus, noen får ingen mollusker. Noen barn får 1 - 2 mollusker, andre barn kan få flere hundre som de som har atopisk eksemhud. I 99% forsvinner molluskene spontant innen det har gått to år. Mange barn med mollusker har en følsom hud (atopisk hud), og får derfor eksem rundt molluskene.

Hvis den som har molluskene føler ubehag pga. utseende, eller føler seg plaget på grunn av kløe, er det veldig lett å skrape dem bort med eller uten lokalbedøvelseskrem. Hvis molluskene blir røde og ser betente ut, er dette et tegn på at de er i ferd med å gå bort av seg selv. På små barn kan man alternativt pensle med Canthacur (Cantharidin) for å minske molluskene. Middelet fjernes etter 6 - 10 timer. Ved bruk av dette kan det bli sår rundt molluskene. Man er alltid velkommen til den hudlegen som har utført behandlingen hvis det er behov for stell.

Barn med mollusker kan godt leke og være sammen med andre barn, også selv om de blir smittet. Alle barn må nemlig uansett bli smittet før eller siden.

Mollusker kalles vandvorter på dansk.

my box