Lopper (siphonaptera)

Fugleloppen er den loppen i Norge som stikker mennesker i 9 av 10 tilfeller. Ellers kan det være katteloppen, ekornloppen, rotteloppen eller piggsvinloppen.

Av Dr. Helge Bengtsson

Fugleloppen er 2-3 mm. lang og den utvikles ofte i fuglereder fra egg til larver og til voksne lopper. Lopper stikker særlig fra mars til september, men ofte mest fra midten av april til midten av mai.

Katter og hunder bringer ofte lopper inn i huset. Barn som leker under gamle fuglereder og fuglekasser blir også lett stukket. Loppene finnes ofte i fuglereder som var bebodd våren før. Størst betydning har reder i ventiler inne i vegger og under takstein osv. Loppen kan hoppe eller ramle fra redestedet og ned på personer som oppholder seg der.

Ofte sees loppestikk som store myggstikk og de sitter gruppert på kroppen.

I tilfeller hvor det stadig kommer nye bitt må man forsøke å finne årsaken til loppeplagen. Ofte dreier det seg om et gammelt fuglerede eller en gammel fuglekasse som må fjernes eller rengjøres.

Det finnes to produkter på sprayflasker mot lopper. Disse inneholder pyretriner som aktive virkestoffer og kan kjøpes i gartnerier og interiørforretninger. Produktnavnene er Radar og Luseknekker. Apotekene selger også midler mot lopper.

Det er for tørt og rent i helårsboliger til at fugleloppen kan leve der.

Tilfeldige lopper som kommer inn med hund og katt, stikker, men dør deretter ut og gir ikke anledning til fortsatte besvær.

my box