Lichen ruber planus

Lichen ruber planus er en sykdom som finnes i huden men kan også vise seg på slimhinnene for eksempel i munnhulen.

Av Dr. Helge Bengtsson

Lichen ruber planus har ingen norske navn. Sykdommens årsak er ukjent. Tidligere trodde man at det kunne være en virussykdom, men ettersom den ikke smitter tror man ikke det lenger.

Lichen ruber planus gir aldri sykdomsfølelse eller feberfølelse ellers (ingen almensymptomer).

Sykdommen behandles med kortisonkrem periodevis for å minske utslettet og kløen. Ved kraftig utslett kan det bli aktuelt å bruke kortisontabletter i en 4 ukers kur. I halvparten av sykdomstilfellene vil sykdommen forsvinne i løpet av 1 års tid uten å komme igjen. I den andre halvparten av tilfellene vil sykdommen komme igjen mange ganger senere i livet.

Lichen ruber planus sykdommen blir bedre (minsket kløe og minsket utslett) ved bruk av UV-behandling (lysbehandling) som gis 2 - 3 ganger i uken når utslettet er hissig og klør. Det finnes ingen kurativ behandling, bare påvirkningsbehandling.

Lichensykdommen viser seg ofte samtidig i slimhinnene i munnen. Kan også forekomme i munnen uten å finnes på huden.

Oftest gir lichenforandringene i munnhulen ikke noen symptomer men kan iblant gi sårhet som forverres ved spising. Symptomene kan minske ved bruk av munnsalve og ved større besvær med en kort kur med kortisontabletter. Noen ganger kan det også være til hjelp å bruke kortisonspray i munnen.

I noen tilfeller blir neglene påvirket med langsgående striper. Neglforandringene blir også bedre med prednisolonbehandling.

Arbeidsevnen eller evnen til å fungere i det sosiale liv er ikke påvirket av sykdommen. Livslengden er ikke påvirket.

my box