Kløeknuter (Prurigo nodularis)

Denne tilstanden sees mest hos voksne med kraftig kløende knuter (noduli) på kropp, armer og ben. Det kan også finnes bare på armene eller benene.

Av Dr. Helge Bengtsson

Det sees 1/2 - 2 cm. store knuter som ofte er såre på grunn av rivninger som kommer av den sterke kløen.

Mange av de som har kløeknuter er atopikere og har hatt eksem som barn. Et mindretall av de som har kløeknuter er allergiske mot emner som f.eks. gummi, nikkel, parfymer, såper m.m., derfor gjøres ofte en epikutantestning (lappeprøve) for å fastslå/utelukke dette. De kan også være allergiske mot dyr eller matvarer. Dette kan man fastslå/utelukke ved hjelp av en prikktest.

Behandlingen av kløeknuter er vanskelig, og ofte vil pasienten ha denne tilstanden i mange år. I blant kan kløeknutene lindres med fuktighetekremer, i blant må man bruke kortisonkrem periodevis.

Ved stor kløe om natten, minsker kløen hvis man tar 1 Atarax tablett på kvelden. Noen ganger kan langtidsbehandling med Dapsontabletter minske plagene.

Solen bruker å minske kløen, og i en del tilfeller kan det være nødvendig å bruke trykkluftsbehandling (dermojetbehandling) med en måneds intervall periodevis for å dempe kløen. All behandling er en påvirkningsbehandling og ikke en kurativ behandling.

my box