Kjønnsbunden ichtyosis (Ichtyosis X-bundet)

De som har denne typen ichtyosis har en hud som er tørr og flassende. Huden kan i tillegg få et skjelliknende utseende og kalles derfor også for fiskehud.

Av Dr. Helge Bengtsson

Den kan forekomme over hele kroppen, men er mest vanlig på armer og ben.

Kjønnsbunden ichtyosis er bundet til X-kromosomet og forekommer derfor bare hos mennene i de familier hvor den opptrer.

Huden er normal ved fødselen, men ved 1 - 3 ukers alderen forandres den til å bli tørrere, flassende og med det karakteristiske skjelliknende utseendet.

Behandling
Kløen er i en del tilfeller stor. Huden blir ofte bedre ved bruk av vaselin eller 3 - 5% salicylvaselin. Man kan også smøre seg med karbamidkremer.
Daivobet kan forbedre huden og minsker plagene.
UV-behandling (lysbehandling) kan minske kløen og i mange tilfeller være en stor fordel.

Hos de som har det verst kan det bli aktuelt med tablettbehandling med neotigason i perioder.

my box