Kikhoste (Pertussis)

Kikhoste karakteriseres av anfallsvis hoste, ofte med oppkast. Hosten skyldes en bakterie (bordetella hæmophicus pertussis).

Symptomene kommer 1 - 2 uker etter smitte. Det forekommer litt feber (37,6 grader). Samtidig hovner man i ansiktet. Hostingen kommer så ofte at innåndingen vanskeliggjøres. Under hosteanfallet kan huden bli blå-rød på grunn av oksygenmangel. Ved voldsomme anfall kan man få kramper eller bli bevisstløs. Det kan være opp til 30 - 40 hosteanfall per døgn. Varigheten av sykdommen kan være 6 - 7 uker.

Kikhoste behandles med antibiotika og kan dempes, men sykdommen er alltid en stor belastning for barnet og foreldrene. Kikhoste er med i vaksinasjonsprogrammet for barn under 1 år.

my box