Keratoacantom

Keratoacantom er en selvavgrensende, hurtigvoksende tumor, som regel isolert voksende i ansikt, hode, nakke eller håndrygg.

Av Dr. Helge Bengtsson

l løpet av dager eller 2-3 uker skjer det en 2-3 dobling av størrelsen. Tumor vokser til 2-4 cm størrelse, stopper i veksten over 2-3 måneder og forsvinner så spontant. Noen ganger med et stygt arr.

Keratoacantom behandles med frysekirurgi (cryo) etter biopsitaging - det er viktig å skille den fra et spinaliom. Arret blir også penere når tumor fryses.

Dobbelt så mange menn som kvinner får keratoacantom. Man kan få keratoacantom når som helst i livet, men sannsynligheten får å få det øker med alderen. Det er sjelden at man får det før fylte 20 år.

my box