Hasselnøttallergi

Allergi mot hasselnøtter gir blant annet symptomer fra mage og tarmkanalen med diarè og kvalme. Det kan også føre til øket eksem eller elveblest.

Av Dr. Helge Bengtsson

I en del tilfeller kan støv fra nøtter irritere slimhinnene i luftveiene. Spesielt hvis andre knekker hasselnøtter i samme rom som personen med hasselnøttallergi oppholder seg i.

Hasselnøtter finnes ofte i sjokolader, kaker og andre matvarer. Derfor er det viktig å være oppmerksom på hva matvaren inneholder før man spiser den.

Sjokolade som offisielt ikke inneholder nøtter kan man allikevel reagere på fordi sjokoladen er gjort på maskiner hvor det tidligere er gjort nøttesjokolade.

En del hasselnøttallergikere reagerer også på pollen fra hasseltrær og noen ganger også på pollen fra andre løvtrær.

Når man både reagerer på løvtrespollen og på hasselnøtter kaller vi det for en kryssallergi.

I en del tilfeller kan bjørkeallergikere reagere på hasselnøtter uten at det slår ut på en allergitest, og man vet ikke hvilken type reaksjon dette er. Sannsynligvis er det en allergisk reaksjon som er av en annen type enn den vanlige hasselnøttallergien.

my box