Fuglemidd (hønsemidd)

Fuglemiddene er blodsugende midd som er ½ - 1 mm. store. De kan finnes i redene i meget stort antall.

Av Dr. Helge Bengtsson

På årstider hvor redene er tomme for fugler (vår og høst) vil disse fuglemiddene kunne angripe mennesker som er tilfeldig i nærheten av redene.

Stikkmerkene er så små slik at de knapt nok kan sees, og ofte vil tegn på at man har blitt angrepet av fuglemidd bestå av kløe og irritasjon av huden, og med røde små ukarakteristiske utslett.

Middene kan komme inn i husene gjennom sprekker i veggen, luftventiler o.l. fra fuglereder. Bekjempelsen bør bestå i å fjerne årsaken til middspredningen (redet), og behandle redeplassen med et insektsmiddel, eller fjerne redet.

Behandlingen av irritasjon og utslett etter midd er lett etter som utslettet forsvinner etter noen dagers behandling med eksemkrem.

my box