Fingercyste

Fingercyste er en utvekst på ytterste delen av fingrenes på ryggside. Den kan også forekomme på tærnes overside.

Av Dr. Helge Bengtsson

Ofte er utveksten fylt med slim som sees når man tar prøver, eller ved elektrisk behandling.

Cysten er godartet og blir aldri til hudkreft.

Cysten kan fjernes med elektrisk behandling og skraping (curretage), men i 50% av tilfellene kommer cysten tilbake og må fjernes hos kirurg.

my box