Fettkul (Atherom)

Iblant kan noen kjertler i huden bli opptil flere cm. store. Vi kaller det atheromer. Disse vil ofte bli betente i perioder.

Av Dr. Helge Bengtsson

De er alltid godartede og utvikler seg ikke til hudkreft.

Hvis atheromene ofte blir betente kan det være praktisk å fjerne dem etter at det er gitt antibiotikabehandling i en periode.

Fettkulene kan også være så store at de tas bort på grunn av trykket på omgivende vev.

Etter fjernelsen må en som regel sy flere sting. Stingene fjernes etter 1 - 2 uker.

Huden vil de første 5 ukene ikke være så sterk som normal hud, og derfor må man være forsiktig så ikke såret sprekker opp. Dersom såret sprekker blir det større arrdannelse.

Det er klokt å ikke drive med sport eller lignende de første 5 uker. Når man har atheromer er det ikke tegn på at man er syk ellers, og de er ikke knyttet til noen sykdommer andre steder i kroppen.

my box