Epoxyallergi

Epoxy er mest kjent som 2-komponent limprodukt og herder. En epoxyallergi kan påvises ved at man utfører en epikutanest (lappetest).

Av Dr. Helge Bengtsson

For å kunne lege eksemet og forhindre tilbakefall, bør du unngå at huden kommer i kontakt med gjenstander/produkter som inneholder epoxy.

Epoxy forekommer i:

  • 2-komponent limprodukt og herder.
  • En del farger.
  • Lakker.
  • Sparkelmasse og gulvmasse.
  • Industriell anvendelse: El. isolering og kretskortlaging.

Epoxy er et veldig sterkt allergen, det er små mengder som skal til for at eksemet skal komme tilbake. I visse tilfeller kan eksemet blomstre opp ved besøk i lokaler hvor epoxy brukes.

my box