Diffust hårtap (Alopecia diffusa)

Diffust hårtap heter også alopecia diffusa. De fleste som har diffust hårtap har det aldersbetinget. Aldersbetinget hårtap kan godt komme i "rykk" slik at håret faller mer av i noen perioder enn i andre.

Av Dr. Helge Bengtsson

I noen familier er det "normalt" at håret er veldig tynt i 20 års alderen, i andre familier er det normalt å ha tykt hår helt til 90 års alder. Variasjonene er store.

Årsaker
Ved hårtap finnes det mange sykdomsbestemte årsaker til håravfall som bør utelukkes/bekreftes ved undersøkelser. Av de som oppsøker hudlege på grunn av uttynning av håret, finner man en sykdomsårsak i 2-5% av tilfellene.

Årsaker til diffust hårtap kan være infeksjoner med høy feber hvor håret kommer igjen i løpet av 1/2 år.

Ved graviditet kan det skje en uttynning av håret etter fødsel, dette retter seg som regel i løpet av 3/4 år.

I siste tredjedel av graviditeten blir håret oftere kraftigere, men etter fødselen blir håret tynnere de første månedene.

Hårtap kan også finnes ved sykdommer i hodebunnen enten som kroniske hudsykdommer (f.eks. L.E.), eller infeksjonssykdommer (f.eks. sopp).

De sykdommer i kroppen som oftest gir sterke hårtap er mange. Spesielt sees hårtap ved sykdommer i skjoldbruskkjertelen (thyreoidea) ved lav blodprosent, rheumatisk sykdom, men også ved alle alvorlige sykdommer som kreftsykdom eller behandling med sterke medisiner (cellegift).

Behandling
Kvinner
Diffust hårtap på grunn av høyt mannlig kjønnshormon er ofte familiært eller genetisk. Behandling med Minoxidil (Rogain) oppløsning kan forbedre hårveksten, men må brukes i måneder og år, fordi hårforbedringen går tilbake når man slutter å bruke preparatet. Man kan også bruke Diane tabletter (som tidligere ble brukt som P-piller) og som øker behåringen i hodebunnen.

Menn
Ved hårtap på grunn av høyt mannlig kjønnshormon (AGA) kan man bruke Minoxidil (Rogain) oppløsning. Man kan også bruke Finasterid tabletter som minsker det mannlige kjønnshormon. Det søkes på rekvisisjon under navnet Propecia.

Hårtapet kan bli så stort at mange føler det nødvendig å bruke parykk. Det vanlige er at trygdekontoret avslår søknad om støtte til parykk. Ved stor eller total alopecia, og stor psykisk belastning kan trygdekontoret likevel gi støtte.

my box