Dermatofibrosarcoma protuberans

Dermatofibrosarcoma protuberans er en langsomt voksende tumor, eller flere tumores, som til sammen danner et helt "landskap".

Av Dr. Helge Bengtsson

I visse tilfeller kan det bli mange centimeter stort. Det er en ufarlig form for hudkreft som ytterst sjelden kan spre seg til andre steder.

Behandlingen er bortskjæring og eventuelt hudtransplantasjon hvis området er stort.

my box