Dermatobia hominis (Botfly myiasis) (Human botfly)

Dermatobia hominis kalles også human botfly, og er en type flue som kan forårsake at larver kommer inn i menneskehud.

Myiasis er når mennesker eller dyr angripes av fluelarver som ernærer seg på levende eller dødt kroppsvev. Fluene finnes sentral- og søramerika

Fluene griper mindre insekter – mest mygg eller mindre fluer i luften og plasserer egg på brystet på de mindre insektene. Når insektet lander på menneskers hud overføres eggene til mennesket. Eggene klekkes og larvene borer seg inn i huden og de danner en byll (furunkel) med en eller flere larver. Larveneopp til 2cm store. Egg kan også overføres til huden via vasketøy. Det ses ofte etterfølgende infeksjon med bakterier som må behandles med antibiotika.

Larvene må fjernes fysisk. Byllen må skjæres opp så larvene kan presses ut.

Ofte finnes flere byller som må behandles.

Dette er en kutan myiasis

Det finnes en afrikansk variant, Tumbu fly (kordycobiasis) som nesten utelukkende smitter via egg på vasketøy. Forebyggende må alt vasketøyet strykes så eggene ødelegges.

Dette er også en kutan myiasis.

my box