Borrelia

Borrelia er en bakterie som smitter mennesker via skogflått som biter og suger blod.

Av Dr. Helge Bengtsson

Skogflått
Skogflått (stakkar) er et blodsugende dyr. Den kan sette seg på mennesker i sommerhalvåret, mest på sensommeren og tidlig høst. Den sitter i høyt gress og går på mennesker og større dyr hvor den biter og suger blod. Skogflåtten har øket i utbredelse. Den finnes i kystnære områder fra Østlandet over Sørlandet og Vestlandet, helt opp til Helgeland i sydlige Nordland.

Selve bittet og blodsugingen er ikke til større besvær. Det gjør ikke vondt og det kommer i de fleste tilfeller ingen reaksjon i huden av dette, bortsett fra et lite sår.

I de siste 20 år er det skjedd en stadig større økning av infeksjon av skogflåtten med borreliabakterien. I mange områder ved kysten på Sørlandet og Østlandet er 30 – 80% av skogflåtten smittet.

Borreliainfeksjon i huden
Borreliabakterien kan overføres til mennesker hvor den kan gi hudsykdommer. Eksempler på slike hudsykdommer kan være erythema cronicum migrans, aca (acrodermatitis cronica atroficans) og en avgrenset rødblå hevelse (benign lymfocytom). Disse hudsydommene forsvinner ofte av seg selv, men skal behandles med antibiotika.

Borreliainfeksjon i kroppen
Borrelia kan også bli kronisk i kroppen og gi anledning til symptomer fra nervesystemet, hjerte eller ledd. De fleste symptomer er lette, men kan bli mer alvorlige som lammelser, meningittbesvær (hjernehinnebetennelse), hjerterytmeforstyrrelser med mer.

Etter at man er smittet av skogflåtten kan det noen ganger ses i blodprøver 2 – 4 uker senere, men blodprøvene er usikre og derfor tas de oftest ikke.

Behandling
Antibiotikaen man bruker i behandlingen ved borreliainfeksjon er oftest penicillin, erytromycin eller tetracykliner.

Visse steder ved kysten i telemark kan prosenten av borreliasmittede skogflått være over 80%. Det kan da være naturlig å behandle med antibiotika etter skogflåttbitt, selv uten at man har symptomer, hvis flåtten har sittet i huden mer enn 12 timer.

Borreliabakterier (spiroketer) kalles også i litteraturen lyme-borreliose.

my box