Betennelse i blodkarveggen i små blodkar i huden (Vaskulitt)

Vaskulitt er betegnelsen på en betennelsesreaksjon i blodkarveggen. Dette kan føre til små utslett.

Av Dr. Helge Bengtsson

Hvis det er mange utslett kan de gå sammen å danne større sammenhengende områder med rødme og kløe. Det kan også være mindre blødninger.

Vaskulitt kan komme over hele kroppen men er vanligst på ben og armer.

Vaskulitt kan komme som en reaksjon på medisiner. De vanligste er: Capoten, Captopril, Enalapril, Renitec, Lisinopril, Vivatec, Zestril, Ramipril, Triatec (ACE-hemmer), Naproxen, Diclofenac og andre antiinflammatoriske medisiner. Thiouracil. Dapson, Sulfonamider. Det kan også komme son en reaksjon på infeksjoner f.eks. forkjølelse, influensa o.l. Det ses også ved bindevevssykdommer. I 50% av akutt vaskulitt finner man ikke årsaken.

Det kan også komme så kraftig reaksjon i huden at det blir sårdannelse. Hevelse og/eller vondt i flere ledd (artritt) forekommer ofte samtidig.

Ofte vil behandlingen være en kortvarig kortisonkur med tabletter og med krem.

my box