Hudkreftstatistikk for Hudlegekontoret 2012

Antall tilfeller av hudkreft diagnostisert og behandlet på Hudlegekontoret i 2012.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Sum

Basaliom

121

73

78

77

349

Malignt melanom

8

6

11

5

30

Spinaliom

11

9

3

4

27

Bowens sykdom/Carcinoma in situ

3

3

4

5

15

Pagets sykdom

         

Mycosis fungoides (T-lymfom)

         

Dermatofibrosarcoma protuberans

         

Mammacarcinom

         

Merkelcellecarcinom

1

     

1

B-celle lymfom

         

Leiomyosarcom

     

1

1

Angiosarkom

         

Malignt lymfom

         

Malign spolcelletumor

         

Totalt

144

91

96

91

423

my box