Hudkreftstatistikk for Hudlegekontoret 2007

Antall tilfeller av hudkreft diagnostisert og behandlet på Hudlegekontoret i 2007.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Sum

Basaliom

61

74

61

93

289

Malignt melanom

6

2

2

5

15

Spinaliom

4

8

2

7

21

Bowens sykdom/Carcinoma in situ

 

4

4

 

8

Pagets sykdom

         

Mycosis fungoides

         

Dermatofibrosarcoma protuberans

         

Metatypisk carsinom

     

1

1

Totalt

71

88

69

106

334

my box