Hudkreftstatistikk for Hudlegekontoret 2006

Antall tilfeller av hudkreft diagnostisert og behandlet på Hudlegekontoret i 2006.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Sum

Basaliom

55

50

42

87

234

Malignt melanom

2

5

7

7

21

Spinaliom

6

7

5

11

29

Bowens sykdom/Carcinoma in situ

1

 

2

 

3

Pagets sykdom

         

Mycosis fungoides

         

Dermatofibrosarcoma protuberans

         

Sarkoma Kaposi

         

Adenocytisk carcinom

 

1

   

1

Totalt

64

62

56

105

287

my box