Hudkreftstatistikk for Hudlegekontoret 2002

Antall tilfeller av hudkreft diagnostisert og behandlet på Hudlegekontoret i 2002.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Sum

Basaliom

44

80

49

65

238

Malignt melanom

2

5

3

2

12

Spinaliom

5

9

5

5

24

Bowens sykdom/Carcinoma in situ

3

 

2

6

11

Pagets sykdom

     

1

1

Mycosis fungoides

         

Dermatofibrosarcoma protuberans

1

     

1

Carcinoma metastase

1

     

1

Udifferensiert carcinom

 

2

   

2

Non-Hodkin lymfom

 

1

   

1

Totalt

56

97

59

79

291

my box