Sår

Forfatter
Christina Lindholm

Omtale
Boken bygger på ca. 500 litteraturreferanser, og tar opp helingsprosessen, akutte sår, sår som har vanskelig for å gro, sårsmerte, sårinfeksjoner, faktorer som hemmer lokalbehandling, komplementære terapimuligheter og pleie, samt helseøkonomiske aspekter ved sår. Innledningsvis settes sår inn i et historisk perspektiv, og appendikset kan brukes som et konkret arbeidsinstrument. Med register. © DnBB AS

Forlag: Akribe
ISBN: 9788279500216
Antall sider: 278 sider, Heftet

Boken kan bestilles hos
Bokkilden
Haugenbok.no
Norli

my box