Behandling av kroniske sår - prosedyrehåndbok

Forfatter
Barbro Kristiansen, Ragnhild Sætren

Omtale
I denne boken er prosedyrene delt inn etter indikasjon og diagnose. Arterielle sår, diabetiske fotsår, venøse sår og trykksår er behandlet hver for seg, og det er én prosedyre for hver fase i sårutviklingen. Egne prosedyrer for prøvetaking og måling av ankelideks er tatt med. I tillegg presenderer boken generelt kunnskapsstoff om sår, sårfaser, sårbehandling og utstyr til bruk i behandlingen, Boken er illustrert med fargebilder av sår i forskjellige faser, og den innholder instruktive tegninger. Boken er ment både som et verktøy i undervisningen og en veiviser for helsepersonell. Har ordforklaringer og litteraturliste. © DnBB AS

Forlag: Akribe
ISBN: 9788279500513
Antall sider: 239 sider, Spiral

Boken kan bestilles hos
Bokkilden
Haugenbok.no
Norli

my box