Solfaktorkrem

Solfaktorkremer brukes for å unngå at man blir solbrent.

Av Dr. Helge Bengtsson

Man har funnet ut at solbrenthet er en av de store faktorer som årsaker hudkreft og da spesielt føflekkskreft. Derfor må solbrenthet unngås, spesielt hos barn og ungdom.

Solfaktorkremer har solfaktorer på for eksempel 5, 10, 15 og 20. Tallet angir hvor mange ganger lenger man kan være i solen uten å bli brent i forhold til hvis man ikke hadde smurt seg med solfaktorkremen. Det betyr at man ved bruk av en solfaktorkrem med faktor 10 kan være 10 ganger så lenge i solen uten å bli forbrent. Hvor lenge det blir i tid avhenger av hvor lett man blir solbrent.

Solen er sterkest mellom 11.00 - 14.00 og det kan være en fordel å oppholde seg i skyggen i denne perioden. I tillegg reflekteres solen i vann, sand og snø slik at den totale solstrålemengden øker. Solen vil også være sterkere på fjellet på grunn av den tynne luften i høyden.

Man bør smøre seg en halv time før man skal oppholde seg i solen. Det er også viktig at man smører rikelig. For tynn smøring vil ikke ha den samme beskyttende effekten.

Solfaktoren som er oppgitt på flasken angir graden av beskyttelse mot ultraviolette B stråler (UVB stråler). I tillegg er det en fordel å beskytte seg mot UVA strålene. Det er derfor best å kjøpe solfaktorkremer som beskytter mot både UVA- og UVB stråler. Dette kan du få hjelp til på apoteket.

Det er en fordel å kjøpe vannfaste solfaktorkremer som holder 6 - 7 timer selv om man svetter.

Det finnes både kjemiske filter, fysiske filter og blandinger av disse. Kjemiske filter trenger ned i huden og beskytter gjennom å absorbere solstrålene. De fysiske filtrene legger seg som en beskyttende hinne på huden og reflekterer solstrålene.

I utgangspunktet har solfaktorkremene en varighet på ca. 2 år. Det betyr at man kan bruke kremen fra i fjor. Man bør likevel skifte solfaktorkrem hvis den skiller seg eller lukter dårlig.

Et alternativ når du skal unngå at ditt barn blir solbrent er luftige klær, lue med mer. Små barn under 6 måneder bør ikke oppholde seg i solen.

my box