Sandimmun Neoral

Sandimmun Neoral (ciclosporin) brukes noen ganger på de kraftigste former for psoriasis og atopisk eksem. Tablettene brukes bare når annen behandling har gitt dårlig resultat med stor nedsatt livskvalitet.

Av Dr. Helge Bengtsson

Det kan brukes sammen med salvebehandling.

På grunn av at nyrene kan påvirkes må man ta regelmessige blodprøver etter skjema. Nyrepåvirkningene går som regel tilbake når man slutter med preparatet.

For hudsykdom tas Sandimmun periodevis. For eksempel to år om gangen.

Det tas ikke ved tidligere eller samtidig kreftsykdom, pågående infeksjoner, blodtrykkforhøyelse som er vanskelig å regulere, nedsatt nyrefunksjon, medikament- eller alkoholmisbruk, eller ved graviditet og amming.

Tablettene kan tas med eller uten mat morgen og kveld.

Sandimmun Neoral brukes også ved organtransplantasjoner, leddbesvær, mange sjeldne hudlidelser med mer.

En del medisiner går dårlig sammen med ciklosporin og og bør derfor ikke brukes samtidig. Virkningen av Sandimmun økes ved samtidig bruk av erythromycin, flere typer antisopp tabletter, allopurinol (Allopur), verapamil (Isoptin), p-piller med mer. Det er viktig å si fra til andre leger du søker at du behandles med ciklosporin.

Under hele behandlingen er det viktig med regelmessig kontroll, spesielt av nyrefunksjonen og blodtrykket. Man tar regelmessig blodprøver.

my box