Propecia

Propecia (finasterid) minsker omdannelsen av testosteron til dihydrotestosteron og dette minsker diffust hårtap. Undersøkelsene er gjort på menn under 40 år og viser der et redusert hårtap.

Av Dr. Helge Bengtsson

Hårtap hos menn kan være det man kaller androgent hårtap med diffust hårtap på issen og diffust hårtap over pannen. Disse to områder av diffust hårtap kan også være et sammenhengende område slik som vi alle sammen kjenner det fra menn omkring oss eller fra oss selv.

Hårtapet vil for større delen komme tilbake når man slutter å ta propecia.
Det er ikke funnet noen påvirkning av håret andre steder enn i hodebunnen så man får verken øket behåring eller nedsatt behåring på kroppen, armer og ben.

Virkningen er veldig forskjellig hos de som bruker det. Hos noen ses stor minskning av hårtapet, mens hos andre virker hårtapet upåvirkelig.

Det tas 1 tablett om dagen.

Det har vært diskutert om propecia gir nedsatt fertilitet hos dyr. Det er ikke vist nedsatt fertilitet hos mennesker. Enkelte kan få erektildysfunksjon, nedsatt seksuell lyst og nedsatt sædvolumen.

Det er ikke funnet skadelige virkninger av propecia og det trengs derfor ingen blodprøver mens man tar det, og det påvirker heller ikke virkningen av andre medisiner du tar.

my box