Prednisolon

Prednisolon er et kortikosteroid. Vanligvis kaller man det kortison. Prednisolon brukes ved en rekke sykdommer på huden og i kroppen. Den brukes både for å slå ned akutte kraftige hudreaksjoner og ved kroniske sykdommer.

Av Dr. Helge Bengtsson

Kortison er et hormon som finnes naturlig i kroppen og som produseres i binyrene. Det har en betennelsesdempende og immunregulerende virkning. Behandling med kortison er normalt ikke en helbredende behandling, men hjelper til med å dempe symptomene over kortere eller lengre tid.

Hvilke dose man bruker vil variere avhengig av tilstanden som behandles. Korte kurer starter vanligvis med 20 – 60 mg daglig og trappes ned over 2 – 4 uker. Ved langtidsbehandling forsøker man å finne minste effektive vedlikeholdsdose. Det betyr at man ikke tar større dose enn det som gir behandlingseffekt. Dette gjør man for å minske risikoen for bivirkninger. Dersom Prednisolon blir brukt i mer enn en måned, må man ikke avslutte behandlingen brått, men trappe gradvis ned i samråd med legen.

Prednisolon finnes i tablettform og tas til måltid. Dosen tas en gang daglig om morgenen.

Bivirkningene og graden av disse er avhengig av dosering og behandlingstid. Korte kurer gir sjelden bivirkninger. Øket fare for magesår kan forekomme. Langtidsbehandling over flere måneder kan medføre benskjørhet, høyt blodsukker, høyt blodtrykk, og endret fettfordeling med ”måneansikt”. Huden blir tynnere og utvikler lettere hudblødninger. Stort sett opphører bivirkningene når man slutter med kortison. Hvis dosen er under 7,5 – 10 mg daglig er faren for bivirkninger liten.

Prednisolon tatt sammen med preparater som inneholder acetylsalicylsyre (Dispril, Novid, Albyl-E osv.) og betennelsesdempende preparater, såkalte NSAID’s (Naprosyn, Naproxen, Orudis, Felden, Brufen, Ibux, Voltaren, Celebra m.fl.) gir høyere risiko for magesår og bør kun tas etter nøye overveielser med legen.

Prednisolon kan brukes under svangerskap og amming under nøye kontroll og på streng indikasjon i doser helst under 20 mg daglig.

Ved langtidsbehandling med Prednisolon er det vanlig at man tar regelmessige blodprøver.

my box