Enbrel

Enbrel (Etanercept) er en medisin som kan brukes til psoriasis og psoriasis leddplager. Den brukes også for rheumatoid artritt (vanlig leddgikt).

Av Dr. Helge Bengtsson

Enbrel brukes til behandling av voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som ikke har hatt god effekt av annen systemisk behandling. Dette inkluderer Neotigason, Methotrexate, PUVA-behandling, tjærebad og/eller TL-01 belysning.

Enbrel minsker psoriasis med over 75% i 50% av tilfellene. Hos de som behandles med Methotrexate og ikke har tilstrekkelig effekt kan Enbrel brukes som tilleggsbehandling.

Medisinen settes som injeksjoner under huden (subcutant) 1 - 2 ganger per uke.

Det er få bivirkninger med Enbrel, men hvis man får infeksjoner bør man ikke ta medisinen. Derfor tar man alltid blodprøver innen man påbegynner behandlingen.

Noen kan få kløe, litt hevelse og rødme rundt innstikksstedet. Dette kan vare noen dager og det kan komme tilbake når man får neste injeksjon. Det er derfor lurt å variere innstikksstedet.

Kvinner må ikke bli gravide mens de bruker Enbrel fordi det ikke er klarlagt om fosteret kan ta skade. Det er heller ikke anbefalt å amme når man tar Enbrel.

Behandling med Enbrel er dyrt. Det koster ca. 3000 kroner per uke og det må derfor søkes på nærmeste hudavdeling eller reumatologiske avdeling om rett til å få medisinen.

my box