Dapson

I skandinavia brukes Dapson mest for dermatitis herpetiformis og enkelte andre hudsykdommer (prurigo nodularis, hidradenitt), mens det globalt har sin største anvendelse som lepramedisin (spedalskhet).

Av Dr. Helge Bengtsson

Det er god effekt på kløen og utslettene ved dermatitis herpetiformis og sammen med kremer være tilstrekkelig til å holde symptomene borte.

Dapson kan påvirke blodcellene og man bør derfor kontrollere behandlingen med blodprøver. I starten ukentlig og senere vær tredje måned.

Normalt bruker man ikke Dapson under graviditet eller ved amming. Ved infeksjonssykdommer i u-landene (lepra) kan det ved spesielle omstendigheter likevel brukes i svangerskap og under amming.

Dapson påvirker i liten grad inntaket av andre medisiner, men ved bruk av annen antibiotika (Trimetoprim, Rifampicin) kan det medføre små forandringer i doseringen. Hvis man får ordinert antibiotika av en annen lege bør man derfor alltid opplyse om at man bruker Dapson. Dapson kan enten tas til mat eller uten mat.

my box