Monofilament

Et monofilament brukes for å undersøke følsomheten under føttene på pasienter med diabetes.

Av Dr. Helge Bengtsson

Et monofilament er et plasthåndtak hvor det er festet en 4cm lang monofilamenttråd (10g) som ligner et tykt fiskesnøre.

Monofilament

Monofilament

Vis monofilamentet til pasienten. Press monofilementet i håndflaten og be pasienten si i fra når filamentet kjennes på huden.

På hver fot testes følsomheten på fem steder. Pasienten skal kjenne berøring før man må presse så hardt at tråden bøyer seg. Ett eller flere ufølsomme punkt betyr at pasienten har nedsatt følsomhet. Hvis det er neuropati finner man grensene mot normal hud på tær, fot, ankel eller legg.

my box