Mikroskopiering av sopp

For å bekrefte om pasienten har sopp, eller typebestemme en sopp mikroskopierer vi sopprøvene.

Av Dr. Helge Bengtsson

Vi mikroskopierer både direktepreparater og preparater fra dyrkningsplater.

Mikroskopiering av direktepreparatene kan fastslå hvorvidt pasienten har sopp.

Mikroskopiering av dyrkningsplatene vil gi svar på hvilken type sopp det dreier seg om.

For å se på dyrkningen kan man bruke Lactofenol cotton blue.

På Hudlegekontoret bruker vi en Blankoforoppløsning ved bruk av fluorescens.

Dette er et fluorescensbilde hvor vi har farget med en Blankoforoppløsning. Soppen sees som "jernbanelinjer" som passerer cellene. Ved vanlig mikroskopi bruker vi KOH (kalilut).

my box