Lystest

Lystest er en allergitest for å diagnostisere kontaktallergier i kombinasjon med ultraviolett lys. På Hudlegekontoret utfører vi ca. 15 lystester i året.

Av Dr. Helge Bengtsson

Vi setter på lappene med testmateriale på ryggen. Hver hvit sirkel på lappene har en kopp på baksiden. I hver kopp ligger de materialene vi tester for. Vi har nøyaktig samme materialer på de to lappene til venstre som de to lappene til høyre.

Senere i testen skal vi belyse den ene siden med ultraviolett (UV) lys. Det gjør vi for å undersøke om pasienten er kontaktallergisk, enten mot stoffene i seg selv, og/eller i kombinasjon med UV lys.

For at legen skal finne igjen de forskjellige testene etter at lappene er fjernet markerer vi med en krystallfiolett oppløsning. Det er også mulig å bruke en vanlig sprittusj. Grunnen til at vi bruker krystallfiolett er at den ikke forsvinner like fort som sprittusj.

Lappene blir festet enda bedre med teip. Vi bruker Scanpore eller Micropore. Men hvilken som helst teip beregnet på hud kan brukes. Det viktigste er at lappene blir festet såpass godt at de ikke løsner.

To dager etter at testen er lagt kommer pasienten for å gjennomføre selve lystesten. For å teste om pasientene reagerer på stoffer i kombinasjon med lys så skal vi belyse halve ryggen. Vi dekker derfor til halvparten av testmaterialene.

Pasienten sitter så 30 minutter i et lyskabinett som avgir UVA-lys. Det er samme type lys som vi finner i solarier.

Ytterligere en dag senere er det tid for avlesing. Det gjøres av legen. Allergiske reaksjoner vises som røde eksemflekker, hevelse eller sår. Jo større reaksjoner, jo større er allergien.

Hvis det viser seg at man har en allergi vil legen informere om hvordan man bør forholde seg til det og hvordan den kan behandles.

Eksem som skyldes kontaktallergi behandles ofte med kortisonkremer, og i noen tilfeller med lysbehandling. Det viktigste er likevel å unngå å komme i kontakt med det man er allergisk mot.

Vi tester også for hvordan pasienten tåler UVB-lys.

Pasienten får en mansjett på armen. En av lukene åpnes og lyset blir satt på. Etter ett minutt åpnes neste luke. Etter enda ett minutt åpnes neste luke osv helt til alle fem lukene er åpnet. Det betyr at vi har fått fem forskjellige områder med en belysningstid fra 1 minutt til 5 minutter.

my box