Gjærsopp

Det finnes flere typer gjærsopp. Blant annet candida og pityrosporum ovale.

Av Dr. Helge Bengtsson

Candida

Makroskopisk bilde av Candida, forside.

Candida mikroskopi fra dyrkningsplaten. Candida Germtube er en serumtest for å se om gjærsoppen er en Candida albicans. Soppen skyter knopper ved Candida albicans.

Candida klinisk på negl. Candida er en gjærsopp. Candidainfeksjon ser man oftest på væskende hudområder f.eks. under brystene og i lyskene (intratriginøst). Det forekommer også under okklusjon med bandasjemateriell f.eks. ved sårbehandling. Neglinfeksjon er sjelden.

Pityrosporum ovale (Malassezia furfur)

Makroskopisk bilde av Pityrosporum ovale, forside.

Pityrosporum ovale mikroskopi fra dyrkningsplaten.

Pityrosporum ovale klinisk som Pityriasis versicolor.

my box