Dyrkning av sopp

Soppen dyrkes frem i spesielle varmeskap som holder en temperatur på 34 grader Celsius.

Av Dr. Helge Bengtsson

Normalt vokser soppen frem i huden som holder ca. 27 grader. Når vi har en høyere temperatur er det for å dyrke frem soppen raskere. Normalt vil vi kunne typebestemme en sopp (dermatofytt) etter 2 - 4 uker. Candida tar 1 - 2 uker. Skapet må rengjøres nøye hver uke for å unngå bakterievekst og andre gjærsopper på platene. Platene er også tilsatt stoffer som hemmer bakterier og sopp som ikke er patogen.

Ved færre soppdyrkninger kan man også bruke et mindre varmeskap. Tilsvarende gamle dagers Uricultskap.

my box