Dermatofytter

Dermatofytter er den vanligste soppgruppen som gir plager på hud, hår og negler. Det finnes flere forskjellige typer dermatofytter.

Av Dr. Helge Bengtsson

Trichophython rubrum

Makroskopisk bilde av Trichophyton rubrum, forside.

Makroskopisk bilde av Trichophyton rubrum, bakside.

Trichophyton rubrum fluorescensmikroskopi fra dyrkningsplaten.

Trichophyton rubrum klinisk på magen. 80% av dermatofyttene vi finner på Hudlegekontoret er Trichophyton rubrum.

Denne soppen forekommer bare på mennesker (antropofil). Den angriper både hud og negler og meget sjelden hår.

Epidermophyton floccosum

Makroskopisk bilde av Epidermophyton floccosum, forside.

Makroskopisk bilde av Epidermophyton floccosum, bakside.

Epidermophyton floccosum fluorescensmikroskopi fra dyrkningsplaten.

Epidermophyton floccosum klinisk i lysken. 3% av dermatofyttene vi finner på Hudlegekontoret er Epidermophyton floccosum.

Denne soppen forekommer bare på mennesker (antropofil). Den angriper både hud og negler, men ikke hår.

Trichophyton mentagrophytes

Makroskopisk bilde av Trichophyton mentagrophytes, forside. Bildet viser en gipset type som smitter både fra mennesker og dyr (zoofil).

Makroskopisk bilde av Trichophyton mentagrophytes, forside. Bildet viser den dunaktige typen som bare gir sykdom hos mennesker (antropofil).

Makroskopisk bilde av Trichophyton mentagrophytes, bakside. Den dunaktige typen og den gipsede typen ser helt lik ut på bakseiden.

Trichophyton mentagrophytes fluorescensmikroskopi fra dyrkningsplaten.

Trichophyton mentagrophytes klinisk på håndledd. 8% av dermatofyttene vi finner på Hudlegekontoret er Trichophyton mentagrophytes.

Denne soppen forekommer både på dyr og mennesker.

Den gipsede typen smitter både fra mennesker og dyr (zoofil). Den angriper både hår, hud og negler.

Den dunaktige typen gir sykdom hos mennesker (antropofil) og angriper kun hud og negler.

Microsporum canis

Makroskopisk bilde av Microsporum canis, forside.

Makroskopisk bilde av Microsporum canis, bakside.

Microsporum canis fluorescensmikroskopi fra dyrkningsplaten.

Microsporum canis klinisk på leggen. 3% av dermatofyttene vi finner på Hudlegekontoret er Microsporum canis.

Denne soppen forekommer både på mennesker og dyr (zoofil). Først og fremst hund og katt. Soppen finnes ikke fast i Norge, men importeres fra utlandet. Det kliniske bildet er mer akutt enn andre dermatofytter og kan nesten ha karakter av impetigo. Den angriper både hud og hår, men ytterst sjelden negler. Microsporum Canis finnes oftest hos barn.

Trichophyton tonsurans

Makroskopisk bilde av Trichophyton tonsurans, forside. Dette er en antropofil sopp som angriper hud, hår og negler.

Trichophyton tonsurans mikroskopi fra dyrkningsplaten.

Trichophyton violaceum

Makroskopisk bilde av Trichophyton violaceum, forside.

Makroskopisk bilde av Trichophyton violaceum, bakside.

Trichophyton violaceum klinisk. Dette er en antropofil sopp som angriper hud, hår og negler.

Kontrollplater

DTM er spesielle dyrkningsplater som brukes for å skille dermatofytter fra sopp som ikke har betydning for sykdom. Platen blir rød ved dermatofytter.

Ureaseplaten er en spesiell dyrkningsplate som brukes for å skille Trichophyon rubrum fra Trichophyton mentagrophytes. Platen blir rosa ved Trichophyton mentagrophytes.

my box