Brukstest

Brukstest er en måte å selv undersøke om du er kontaktallergisk for et preparat.

Av Dr. Helge Bengtsson

Det er en praktisk og lettvint måte å bekrefte/avkrefte mistanker om at du ikke tåler spesifikke preparater.

Først tegner du en ramme på underarmen med en sprittusj.

Deretter smører du deg med det aktuelle preparatet innenfor rammen morgen og kveld i en uke. Pass på å forsterke rammen med tusj hvis den er i ferd med å forsvinne. Det er viktig at du smører deg på samme sted hver gang.

Hvis det kommer en reaksjon i form av rødhet eller hevelse på huden der hvor du har smurt deg, er det et tegn på at du ikke tåler preparatet. Man kan ikke si hvilket stoff i preparatet du ikke tåler, men du vet at preparatet må unngås for å unngå plager. For å teste spesifikke stoffer som kan gi kontaktallergi kan man ta en epikutantest.

En irritasjonsreaksjon kommer fort og forsvinner fort etter at man slutter å smøre preparatet. En allergisk reaksjon kommer som regel senere (etter 2 dager), og tar lenger tid før den forsvinner.

my box