Smertebehandlings-trapp ved leggsår

Behandlingstrappen beskriver i hvilken rekkefølge forskjellige behandlingsmetoder brukes hos pasienter med leggsår.

Av Dr. Helge Bengtsson

Leggsårssmerter er overveiende somatisk inflammatoriske og/eller neuropatiske. Smerten ved leggsår er sjelden rent neuropatisk (neurogen).

Man begynner alltid på nederste trinn. Ved behov beveger man seg oppover behandlingstrappen. De forskjellige behandlingene innenfor hvert behandlingstrinn er ikke rangert.

 • Smertebehandling styrt fra smerteklinikk, eller amputasjon.
 • Paracet, evt. Sarotex.
 • Tramagetic retard 100mg - 200mg x 2, eller Gabapentin (for neurogene smerter).
 • Sarotex 30 - 60mg, fordelt 1 - 3 ganger daglig (for neurogene smerter).
 • Paralgin forte (Paracetamol, Codein), fordelt 1 - 6 ganger daglig.
 • Tramadol 200 - 300mg, fordelt 1 - 4 ganger daglig.
 • Paracet (Paracetamol) 1000mg, fordelt 4 - 6 ganger daglig.
 • Sarotex 30 - 60mg, fordelt 1 - 3 ganger daglig (for neurogene smerter).
 • Paralgin forte (Paracetamol, Codein), fordelt 1 - 6 ganger daglig.
 • Paracet (Paracetamol) 1000mg, fordelt 4 - 6 ganger daglig.
 • Sarotex 30 - 60mg, fordelt 1 - 3 ganger daglig (for neurogene smerter).
 • Paracet (Paracetamol) 1000mg, fordelt 1 - 6 ganger daglig.

Leggsårsmerter er langvarige ikkemaligne smertetilstander hvor smertetilstanden medfører en vesentlig redusert livskvalitet.

Smerteopplevelsen oppleves i et sosialt og emosjonelt rom. Derfor er smertebehandlingen aldri kun medikamentell.

Å forholde seg til mennesket som har sårene er det viktigste også når det gjelder smertelindring.

my box