Pulsator (Pumpestøvelbehandling)

Pulsator er et trykkluftsapparat som jobber sekvensvis. Apparatet brukes i behandling av legger med store ødemer/dårlig venøs sirkulasjon.

Av Dr. Helge Bengtsson

Pumpestøvelen er delt inn i 3 sekvenser hvorav den laveste sitter rundt foten, den midterste rundt ankelen og nedre del av leggen, og den øverste rundt de øverste 10 - 15 cm av leggen.

Når Pulsator brukes, fylles luften automatisk i nedre kammer først og det ønskede trykk står i 1 min og 54 sekunder. Etter 38 sekunder fylles midtre kammer og står i 1 min og 16 sek, og etter enda 38 sekunder fylles øvre kammer og står i 38 sekunder.

Hele trykket lades deretter ut i 1 minutt. Det hele gjentas automatisk. En full sekvens tar ca 3 minutter før den starter på nytt igjen.

Anbefalt behandlingstrykk er 40 - 50 mm Hg. Trykket kan gjerne være høyere hvis pasienten tåler det.

Både trykk og behandlingstid kan reguleres individuelt.

På Hudlegekontoret har vi 20 minutters behandlingstid før omlegning på ødematøse ben eller tilpasning av kompresjonsstrømper.

Bruksanvisning

  • Sett pumpen på et flatt underlag. Den skal være avslått.
  • Koble slangene til pumpen.
  • Tre på en plastikkpose på pasientens ben for å beskytte pumpestøvelen. Eventuell bedøvelse legges på under plastfolie.
  • Sett på pumpestøvelen og trekk opp glidelåsen.
  • Slå på pumpen. Grønn lampe lyser!
  • Innstill ønsket trykk ved å vri på sort trykkvelger. Sjekk trykket på manometeret. Avslutt behandlingen ved å slå av grønn bryter, vri den sorte trykkvelgeren til 0.
  • Koble slangene fra apparatet. Trekk deretter ned glidelåsen og fjern pumpestøvelen. Luften kan så trykkes ut.
  • Ved behandling av begge ben: Koble til ekstrakobling med dobbeltuttak direkte på Flowpressapparatet. Det er nå uttak til to pumpestøvler som kobles som beskrevet overfor.
my box