Jetox sårskyllesystem

Jetox sårskyllesystem brukes til å fjerne nekroser fra sår med en blanding av oksygen og vann. Blandingen sprutes med høyt trykk mot området som skal renses.

Av Dr. Helge Bengtsson

Jetox er et system som fungerer som en ”høytrykksspyler” hvor vann og oksygen omformes til mikrodråper (5 – 100 mikron). Deretter akselereres blandingen til en hastighet på 5 – 200 m/sekund. Strålen har en diameter på ca. 2 millimeter som enkelt løsner nekroser og annet uønsket materiale fra såret. Nekroser fjernes fordi de øker antallet bakterier i såret og hemmer sårhelingen.

Bruk
Systemet består av et slangesystem som kobles til et oksygenapparat og en pose med vann (NaCl 0,9%/sterilt vann). En enhet med ventil, dyse og skjold kobles til slangesystemet. Når man skal brukes systemet åpner man først for oksygen- og vanntilførsel. Deretter åpner man ventilen og holder dysen på skrå ca. 4 – 5 millimeter fra såroverflaten. Såret vil da spyles med et trykk på 7 – 8 psi. Fordobles spyleavstanden halveres spyletrykket per kvadratcentimeter. Nekrosene løsner etter hvert som man spyler såret. Eventuelt kan man hjelpe til å fjerne nekrosene med pinsett. Ved behandling forbrukes ca. 1,5 ml/min vann og 0 – 30 l/min oksygen.

Indikasjoner
Jetox kan brukes på akutte sår, kroniske sår (leggsår), brannsår, diabetessår og infiserte sår.

Fordeler
Behandlingen er mindre smertefull en tradisjonell mekanisk fjerning med skarp skje. Det gir store fordeler hos de pasientene man tidligere ikke kunne rense tifredsstillende på grunn av store smerter. I tillegg er rensingen skånsom mot nydannet frisk vev.

my box