Iontoforesebehandling til hjemmebruk på hudlegekontoret.

Iontoforesebehandling brukes mot svetting (hyperhidrosis) i håndflater og fotsåler.

Les bruksanvisningen nøye før du starter behandlingen.

Av Dr. Helge Bengtsson

Iontoforesebehandling av hender

Iontoforesebehandling av hender

Behandlingen baseres på at elektrisk strøm transporteres ioner gjennom huden og fører til økt horncelledannelse som stopper til utførselsgangene av svettekjertlene.

Har du sår i hudområdene som skal behandles må du dekke disse med vaselin/fet salve.

Smykker og klokker skal tas av før behandling.

Du som har pacemaker, hjerterytmeforstyrrelser, metallimplantater som f.eks kunstig hofteledd etc eller er gravid må ikke behandles med iontoforese.

Obs.Du må ikke ta hender/føtter opp av vannbadet så lenge strømmen står på. Det er da fare for lett strømstøt. (ikke farlig)!!

BRUKSANVISNING FOR HJEMMEBRUK:

1. Fyll et plastkar med aluminiumsplate med lunkent vann slik at det dekker håndflater/fotsåler. Du må alltid bruke begge karene ved behandling. Deretter kobler du en elektrode fra hvert badekar til apparatet. Dette gjør du ved å klemme en elektrode fast til plastkaret., den andre enden koples til apparatet på + eller - .

Hvert plastkar med aluminiumsplate skal ha en elektrode tilkoblet, hvilken av dem du kobler til + eller - spiller ingen rolle. Du kontrollerer at bryteren på apparatet står på AUS. Deretter kobler du apparatet til stikkontakten. Sett det du skal behandle i karene. En fot/hånd i hvert badekar.

2. Selve behandlingen varer i 20-30 minutter. Strømstyreren økes i starten inntil kriblingen merkes. På slutten av behandlingen senkes strømstyrken sakte ned til 0 og apparatet slås av ved bryteren på baksiden. Behandlingen kan tas 2-3 ganger i uken eller mer. Effekten oppnås hos de fleste etter 15 - 20 behandlinger. De fleste trenger vedlikeholdsbehandling ca hver 14. dag. Du får med deg Pranolol tabletter hjem og tar 20 mg etter hver behandling.

3. Både badekaret og elektrodene bør vaskes etter hver behandling og tørkes godt. Elektrodene må aldri ligge våte slik at kalkavleiringer oppstår.

4. Du kan ikke behandle to lokaliteter samtidig. F.eks hender og føtter.

Det finnes en rød knapp på frontsiden av apparatet "prûfen"

Dette er en nødstoppbryter. Når man trykker den røde knappen inn skal den røde lampen lyse og strømkretsen brytes. For å få igang apparatet igjen må bryteren på frontsiden skrus ned på "aus". Deretter skrur man strømbryteren opp igjen og apparatet er klart til bruk. Knappen "prûfen" behøver man ikke å benytte.

FOR DEG SOM SKAL BEHANDLE FOTSÅLENE:

Sett en fot ned i hvert badekar og slå på apparatet på apparatets bakside. Deretter vrir du bryteren på frontsiden fra 0 og oppover inntil du merker en kribling i huden. Strømstyrken kan variere fra gang til gang. Ved behandlingens slutt senker du strømstyrken sakte ned til 0 og deretter slås apparatet av på baksiden.

FOR DEG SOM SKAL BEHANDLE HÅNDFLATER (Medhjelper nødvendig!!)

Legg en hånd ned i hvert badekar. Deretter slår medhjelper på apparatet med bryteren på baksiden. Så øker medhjelper strømstyrken med bryteren på frontsiden fra 0 og oppover til du merker kribling i huden. Ved behandlingens slutt senker medhjelper strømstyrken sakte ned til 0 og deretter slås apparatet av på baksiden.

ETTER AVSLUTTET BEHANDLING:

Du skal ta 20 mg Pranolol tabletter (som du får av oss) etter behandling. Dette medvirker til mindre svetting.

UTLÅN:

Depositum.1500,-

Neste legekontroll : ca 3 mnd etter oppstart av behandling.

HUSK:

Ta med apparatet samt tilhørende utstyr tilbake til Hudlegekontoret ved legekontrolltime!

Utstyrspakken inneholder følgende:

- 1 apparat

- 2 plastkar med aluminiumsplater

- 2 ledninger

Oppdatert aug 2012

my box