Grazax

Grazax er allergivaksinasjon med tabletter for gressallergi. Det vil si høysnue og øyekatarr på grunn av gressallergi.

Grazax tabletten tas 1 gang om dagen. Den legges under tungen der den løser seg opp i løpet av noen sekunder. Man bør unngå å svelge 1 minutt etter inntak av tabletten, likeledes bør mat og drikke unngås 5 minutter etter inntak av tabletten.

Det er vanlig å ta den første tabletten på legekontor slik at du kan holdes under medisinsk tilsyn 20-30 minutter etter at du har tatt tabletten.

Effekt første behandlingssesong kan oppnås dersom behandlingen innledes minst 8 uker før ventet start av gresspollensesongen og fortsetter gjennom hele gresspollensesongen.

Alvorlig eller ukontrollert astma behandles ikke. Mild eller moderat astma uten astmaanfall siste året gis behandling. Grazaxvaksine startes ikke ved graviditet, men kan tas under amming. Om man blir gravid under behandlingen fortsetter man som vanlig. Antihistaminer (vanlige allergitabletter) kan brukes under behandlingen. Ved kirurgiske inngrep i munnhulen, inkl tanntrekking, bør behandlingen opphøre i 7 dager for at munnhulen skal leges.

Vanlige bivirkninger
Lokal kløe i munnhulen og kløe i ørene kan forekomme. Disse bivirkningene har en tendens til å avta etter 1-7 dager. Man bør ikke ta tabletten rett etter tannpuss fordi man kan få små sår og avskrap etter tannbørsten som kan øke tendensen til lokal irritasjon. Man kan oppleve plager fra magen (smerter, uvel) fordi tablettrester blir svelget. For å unngå eller lindre dette bør man skylle munnen et minutt etter inntak av tabletten.

Hvis man glemmer å ta tabletten en eller to dager så fortsetter man bare med en tablett daglig.

my box