Fluelarver (Lucilia Sericata)

Fluelarver brukes i sårbehandlingen for å fjerne nekroser (død hud). Denne type behandling har vært brukt i flere hundre år.

Av Dr. Helge Bengtsson

De fluelarver som nå brukes er larver fra den grønne fluen Lucilia Sericata, som er vanlig både i Norge og ellers i europa og USA.

Denne fluelarven lever bare av dødt vev og vil aldri spise levende vev. Dødt vev i sår er mat for bakterier og vil derfor øke infeksjonsrisikoen. Dødt vev kan også sperre mekanisk og kjemisk for helingsprosessen i såret. Fluelarvene spiser også bakteriene og utskiller en væske sårbakterier trives dårlig i.

Dødt vev i såret kan være brunt, gult, grønt eller sort og skrapes eller skjæres bort. Man kan også fjerne det ved hjelp av en type trykkluftsbehandling (Jetox).

I en del tilfeller er larvebehandling den foretrukne behandlingen, andre ganger kan det være et godt supplement. Larvene er 2 mm lange når de legges i såret og vokser til ca. 1 cm.

Larvene legges i såret f.eks. en onsdag eller torsdag og blir liggende til fredag eller lørdag. Det er nødvendig å skifte den ytterste del av forbindingen hver dag. Dette gjøres på klinikken.

Du må være i ro under behandlingen og du kan ikke bruke bandage som presser mot behandlingsområdet da larvene kan bli klemt ihjel. Hvis du har sår på hælen, forfoten eller tærne må du heller ikke belaste foten så larvene klemmes ihjel.

For de fleste sår vil det være best å sitte med beina vannrett eller ligge i de tre dagene behandlingen foregår. Når beina er vannrette blir det mindre hevelse og det vil også væske mindre. For mye sårvæske vil føre til at larvene drukner.

Det første døgnet larvene er i såret vil det ofte væske mer og smertene kan øke. Dette er vanlig. Derfor kan det være nødvendig å bruke (mere) smertestillende medisiner. Når larvene tas bort forsvinner smertene. Ofte er det mindre smerter etter behandlingen enn før, fordi såret er blitt renere. I sjeldne tilfeller kan man få lettere feber.

Sår som er illeluktende vil ofte lukte mindre fordi larvene spiser bakteriene som lukter. Fluelarvene blir sperret inne i bandagen i et bur. Noen kan slippe ut i bandagen uten at det er farlig. Fluer og fluelarver er vanlige i våre omgivelser selv om vi ikke ser fluelarver til daglig. Larvebehandlig er ufarlig. Noen pasienter synes at tanken med larvebehandling er fremmed, men mange synes det høres spennende ut. Etterpå er de fleste veldig positive. Behandlingen kan gjentas flere ganger.

my box