Botoxbehandling i armhuler

Botoxbehandling kan være et behandlingsalternativ ved øket svette i armhuler hvor annen behandling ikke har vært tilstrekkelig.

Noen har daglige plager med økt svette. Livet kan være vesentlig påvirket negativt, enten i form av stadige eksemer, eller det sosiale handikap svettingen medfører. Som regel har det allerede vært prøvd forskjellige måter å behandle svettingen på, for eksempel bruk av aluminiumkloridpreparater, iontoforese eller medisiner. Hvis ikke de behandlingsmetodene fører frem kan det være aktuelt med botoxbehandling.

Behandlingen
3 dager før behandlingen må hårene i armhulene fjernes og det må ikke brukes middel mot svetting, eller deodorant.
Botox er en medisin som injiseres i huden med 1/2 til 2 cm mellomrom.

Botoxbehandlingen gjøres ikke på gravide eller ammende kvinner.

Botoxbehandling har normalt en virkning på 7-12 måneder. Behandlingen kan gjentas hvis det er behov for det.

Botoxbehandling i armhuler er dyrt. Medisinen koster 2720,- kroner, innkludert medisin (2400,-) Dette betales før behandling.

Før behandlingen pensler man som regel svetteområdet med jod for å se hvor det er størst svetting. Du må ta på klær det ikke er så nøye med, da joden kan farge.

Etter behandlingen kan du dusje samme kveld, men vær forsiktig med såpe under armene. Vent med trening til etter kontrolltimen. Ikke bruk deodorant i området du har fått injeksjonene på de første tre dager. Du kan bruke deodorant på klærne eller utenfor området.

Bivirkninger
Det kan komme lokale bivirkninger med blødninger eller utslett på innstikkstedene. Det kan også oppstå en viss svakhet av nærliggende muskler de første to til fire dager. Enkelte kan merke lokal muskelslapphet de første fire dager etter behandlingen.

Gjennomføring av behandlingen

Botoxbehandling kan gjøres i armhuler.

Det første man gjør i behandlingen er å pensle svetteområdet med jod.

Etter fem minutter drysses potetmel over området.

Etter ytterliggere fem minutter børstes potetmelet vekk. En kjemisk reaksjon mellom jod og potetmel gjør at området blir mørkt der hvor svettingen er kraftigst.

Deretter tegnes det rundt området som skal behandles. Innenfor området tegnes det opp 21 prikker. Det blir som regel ca. 1 cm mellom hver prikk.

Like til siden for hver prikk settes injeksjonen. Injeksjonen settes intracutant (helt overfladisk) med nålåpningen opp.

my box