Behandlingstrapp ved øyekatarr

Behandlingstrappen beskriver i hvilken rekkefølge forskjellige behandlingsmetoder brukes hos pasienter med øyekatarr.

Av Dr. Helge Bengtsson

På Hudlegekontoret behandles pasienter med øyekatarr etter følgende behandlingstrapp. Man begynner alltid på nederste trinn. Ved behov beveger man seg oppover behandlingstrappen. De forskjellige behandlingene innenfor hvert behandlingstrinn er ikke rangert.

  • Steroidinjeksjon intramuskulært (f.eks. Kenacort-T, Depo-Medrol)
my box